NEWS

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ทำแบบสำรวจ

📣📣 ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว 21 ม.5 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อหาทางดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ตาม link หรือ Scan QR code กรอกข้อมูลได้เลย