NEWS

ชื่นชมบุคลากรคณะสื่อสารฯ เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ประจำปี พ.ศ.2565

📢 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความประทับใจในการให้บริการของนางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ (แป้ง) เพื่อให้กำลังใจในการเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร #ผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” ประจำปี พ.ศ.2565
📍ตลอดระยะเวลา 16 ปี ณ มทร.พระนคร ที่นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ (แป้ง) ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ทางคณะฯ มีความเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีผลงานที่ประจักษ์ในการให้บริการตามหลัก “Service Mind”
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼