NEWS

ชื่นชมบุคลากรคณะสื่อสารฯ ตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565

📍 นางสุรีย์ เนียมสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ถ่ายทอเรื่องราว “มรดกจากคุณย่า” เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการแต่งกายผ้าไทยผ่านแรงบันดาลใจจากคุณย่า สู่การเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
🙏 ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่งผ้าไทยมาปฏิบัติงาน และในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ
ตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือก #ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2565
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP