NEWS

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร จัดเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการวาดและองค์ประกอบศิลป์”

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 –12.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้จัดเสวนา ในหัวข้อ “เทคนิคการวาดและองค์ประกอบศิลป์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณชาคฤษ โนนคำ ART DIRECTOR บริษัท RIFF ANIMATION และหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชัน แห่งค่าย GDH เรื่องเมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ , 9 ศาสตรา และ นักรบมนตรา ได้มาให้แนวคิดเทคนิคการวาดและองค์ประกอบศิลป์ และการเตรียมการทำงานในสายงานมัลติมีเดีย ในครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขามัลติมีเดียดีไซน์ (ภาคสมทบ) รวมทั้งผู้สนใจจากภายนอก ตลอดทั้งศิษย์เก่าที่รับชมผ่านออนไลน์ ทำให้นักศึกษาปัจจุบันรวมทั้งศิษย์เก่าได้ Up – Skill และ Re – Skill ในสายงานมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี การเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การวาดภาพและองค์ประกอบศิลป์ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง MCT R1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
Cr. Tachit Ninwat
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 😷 ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP