NEWSข่าวรับรางวัล

สุดเจ๋ง!!! นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์รางวัลระดับดี (Bronze Award) กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ 2 มิติ วิชาวิทยาการคำนวณ นักศึกษาประกอบด้วย นายปฎิภาณ ประกอบศุข นายสวัณย์ หอมกลิ่นคล้าย และนายวุฒิพงศ์ แจ่มใส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์รางวัลระดับดี (Bronze Award) กลุ่ม H สิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆ จากราชมงคลพระนครที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ทั้งนี้ขอแสดงความยินดี และชื่นชมแก่นักศึกษา และคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

#MCTCHANGE
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#เทคโนสื่อสาร
#www.mct.rmutp.ac.th
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP