คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ในยุคโซเชียลมีเดียบูม”

Posted Posted in NEWS

สาขาวิชามีเดียโปรดักชั่นเทคโนโลยี (ชื่อเดิม สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการRead the Rest…

 11 total views

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตรียมตัวสู่รางวัลดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย” KM MCT Knowledge Sharing ครั้งที่ 5

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 งานการจัดการความรู้Read the Rest…

 16 total views,  1 views today

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร โชว์ผลงานผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หนึ่งในผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

 17 total views