NEWS

นักศึกคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “A Story of LGBTQ”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “A Story of LGBTQ” จัดโดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากครูธัญ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคอนาคตใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเกี่ยวกับสร้างความเท่าเทียมของ Lgbtq และแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกท่าน คุณ Dearis Doll สุภัทรภณ กสิกรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ Drag Race Thailand Season 2ร่วมโชว์พิเศษ และถ่ายทอดประสบการณ์การก้าวสู่ความสำเร็จ ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#MCTRMUTP

#www.mct.rmutp.ac.th