Event

จัดทำโครงการ RMUTP HEART BOX “กล่องดวงใจราชมงคลพระนคร”

จัดทำโครงการ RMUTP HEART BOX “กล่องดวงใจราชมงคลพระนคร”

💜 เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเพื่อส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกล่องกำลังใจ ทั้งนี้ จะต้องเป็นนักศึกษาที่ติดเชื้อและกรอกข้อมูลในระบบรายงานสุขภาพของทางมหาวิทยาลัยแล้ว เท่านั้น

📌 ทางผู้นำนักศึกษาจึงขอเชิญนักศึกษา RMUTP ที่ได้รับการติดเชื้อและรายงานสุขภาพผ่านระบบของทางมหาวิทยาลัยแล้ว ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ผ่าน QR CODE เพื่อทางผู้นำน… 

ดูเพิ่มเติม
— ที่ RMUTP